Have some personality, please

بهترین مادهای سیمز ۴

این ماد که توسط PolarBearSims ساخته شده، نام عجیب و البته با مسمایی دارد. احتمالا موافقید که گزینه‌های متنوعی برای انتخاب شخصیت کاراکتر خود در سیمز دارید؛ تا این جا همه چیز خوب است اما مشکل جایی هویدا می‌شود که انگار در طول بازی، اثر چندانی از شخصیت کاراکتر خود نمی‌بینید و احساس می‌کنید تقریبا تمامی کاراکترهای سیمز در موقعیت‌های مشابه، رفتار نسبتا یکسانی از خود بروز می‌دهند. اینجاست که ماد Have some personality, please دست به کار می‌شود و به لطف آن، اثر انتخاب شخصیت را بر رفتار کاراکتر خود به طرز محسوسی تجربه خواهید نمود.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

بیشتر بدانید :   این ابزار قدرت پردازشی گرافیک RX 6800 XT را با RTX 3090 Ti هم‌سطح می‌کند