اگر می‌توان تصورش کرد، پس امکان تحققش هم وجود دارد.
The post سلام ۱۴۰۲ appeared first on سیپک.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

بیشتر بدانید :   کرونا می‌تواند ریسک آسیب‌های مغزی را در دراز مدت افزایش دهد